Informacje o dotacjach fundacji moje podlasie

1.

nazwa: Digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego

źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

kwota 46500,00 zł

Celem projektu jest opracowanie i digitalizacja zasobów należących do instytucji religijnych oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów archiwalnych oraz edukacyjnych – stworzenie 20 archiwów należących do instytucji kościelnych różnych wyznań (bez dyskryminacji żadnego z nich). Zadanie będzie realizowane poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, archiwizacji skanów na serwerze dysków (jako zabezpieczenie cyfrowe) oraz udostępnione właścicielowi danych zbiorów. Intencją wnioskodawcy jest podpisanie umów o współpracy z ww. właścicielami dokumentów na stan dłuższy- dokumenty będą digitalizowane na bieżąco, przy okazji chroniąc je jak i umożliwiając szerszej ilości osób w dotarciu do dokumentacji.

Archiwa 20 lokalnych instytucji religijnych (min. akty urodzeń, ślubów, zgonów) za pomocą specjalnych aplikacji zostaną poddane digitalizacji, obróbce cyfrowej i następie zwrócone właścicielom.

www.skanyskanow.pl

2.

nazwa Podlaskie ojczyzna ojczyzn. 

źródło Narodowe Centrum Kultury

kwota 89 000,00 zł

Projekt będzie polegał na tym, że za pomocą kamery 360 stopni zostanie zfilmowanych na zasadzie tzw. „street view” 50 najcenniejszych ze względu na religię, kulturę i historię miejsc województwa podlaskiego. Następnie wyżej wymieniony materiał video zostanie przesłany do Map Google i wykorzystany jako tzw. wirtualne podróże.

Powyższe materiały video zostaną umieszczone również na dedykowanej stronie internetowej. Dodatkowo poza filmami na stronie zostaną umieszczone zdjęcia wytypowanych miejsc wraz z opisami . Ponadto po wykonaniu filmów i zdjęć na (lub przy) obiektach będą umieszczone tablice z kodami QR i informacją, iż dany obiekt można zwiedzać wirtualnie.

Na stronie projektu zostanie zamieszczony specjalny test wiedzy on-line dotyczący wyżej wymienionych cennych miejsc – gdzie odpowiadając na 100 pytań będzie można wygrać nagrodę-upominek typy pendrive lub powerbank z logo projektu.

http://podlaskieojczyznaojczyzn.pl/

3.

nazwa Start po nowe jutro

źródło Narodowy Bank Polski

kwota 31 900,00 zł

Głównym celem projektu jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych  wśród 100 mieszkańców gminy Grajewo poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy niezbędnej do uruchomienia własnej firmy i kompleksowe przygotowanie do podjęcia działalności agroturystycznej w okresie od 1.02.2016 r. do 30.04.2016 r. – przełamanie niechęci uczestników projektu do podejmowania inicjatyw związanych z poszukiwaniem zatrudnienia w sektorze pozarolniczym u uczestników projektu – zmiana sposobu myślenia uczestników i zwiększenie wiary w możliwość założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – zmiana sposobu myślenia uczestników i zwiększenie wiary w możliwość założenia i prowadzenia własnego

4.

nazwa Wspólna sprawa, wspólna praca – aktywizacja środowiska NGO na terenie gminy Grajewo

źródło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

kwota 63 300,00 zł

Naczelnym zadaniem jest aktywizacja środowiska skupiającego członków organizacji pozarządowych na terenie gminy Grajewo. Aktywizacja, uporządkowanie działań, zmotywowanie oraz planowanie- oto naczelne tezy skupione w ramach prowadzonych działań.