O nas

Główną dewizą istnienia Fundacji ,,MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE” jest promowanie zajęć z zakresu kreatywnego przyswajania wiedzy, szczególnie z zakresu IT oraz ICT. Fundacja jest organizatorem zajęć mających na celu naukę programowania mobilnego, programowania tzw. robotów edukacyjnych, nauki obsługi tworzenia przedmiotów w 3d oraz następnie ich drukowania za pomocą drukarek 3D jak i kursów obsługi dronów. Zasadą funkcjonowania fundacji jest pokazywania tego czego żaden uczeń nie nauczy się w szkole oraz osoba dorosła na kursach z zakresu podwyższenia umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu.Zobacz nasze nagody

WIZJA

Główną dewizą istnienia Fundacji ,,MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE” jest promowanie zajęć z zakresu kreatywnego przyswajania wiedzy, szczególnie z zakresu IT oraz ICT.Zobacz nasze nagody

STATUT

§ 11 . Fundacja pod nazwą ,,MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE,TWÓRCZE”., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:Krzysztofa Karwowskiegozwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza RenaldaArasimowicza w kancelarii …Czytaj dalej