Fundacja Moje Podl@sie

Nowoczesne Kreatywne
Twórcze

Rok założenia 2014

O fundacji

+11

Ponad zrealizowanych projektów

+10

Lat działalności

+1 mln

Pozyskanych dotacji

+500

Bezpośrednich Beneficjentów

2014

Start działalności

2015

Pierwszy zrealizowany projekt "Start po nowe jutro" (Narodowy Bank Polski)

2016

"Wspólna sprawa, wspólna praca - aktywizacja środowiska NGO na terenie gm. Grajewo" (NOWE FIO 2017)

2018

"Poszerzanie wiedzy odnośnie faktu stanowienia prawa unijnego oraz budżetu wspólnotowego na okres 2021 – 2027"(Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

2021

"Podlaskie. Ojczyzna ojczyzn" (Narodowe Centrum Kultury)

2021

"REWERS, czyli stworzenie interaktywnych kursów pomagających studentom w odnalezieniu się na lokalnym rynku pracy" (Fundacja PZU)

2021

"Podl@sie w sieci" (Narodowy Instytut Rozwoju)

2021

"Digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego" (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

2022

"Ciągły rozwój - stworzenie inkubatora społeczno-technologicznego na terenie powiatu grajewskiego" (Ministerstwo Edukacji i Nauki)

2022

"Wsparcie działań z zakresu organizacji szkoleń dla osób starszych z terenu powiatu grajewskiego" (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

2023

"AKADEMIA CYFROWA SENIORA ziemi grajewskiej. Edukacja, Zaangażowanie, Wsparcie" (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)

2023-2024

"Modernizacja i rozwój Fundacji "MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE" (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)

2023-2024

WKŁAD WŁASNY DO: AKADEMIA CYFROWA SENIORA ziemi grajewskiej- Edukacja, Zaangażowanie, Wsparcie (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

2023

"Internet jako możliwość rozwiązania cześć problemów osób wykluczonych cyfrowo z terenu powiatu grajewskiego oraz ełckiego" (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

2024

"Klub Aktywności Społecznej szansą na zwiększenie aktywności społeczno-obywatelskiej ludzi młodych" (Narodowy Instytut Wolności)

2022. Laureat Nagrody „Kongresu ESG Polska Moc Biznesu”

DNA – bo pomaganie mamy w genach

Wybrane Projekty

Zrealizowane w latach 2015-2023

Start w nowe jutro

Projekt ,,Start po nowe jutro” współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Działanie
miało na celu aktywizację społeczno-zawodowa 130 osób zamieszkałych obszary wiejskie.

Czytaj dalej

Wspólna sprawa, wspólna praca – aktywizacja środowiska NGO na terenie gm.
Grajewo

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
FIO ,,Wspólna sprawa, wspólna praca – aktywizacja środowiska NGO.
internetu.

Czytaj dalej

Poszerzanie wiedzy odnośnie faktu stanowienia prawa unijnego oraz budżetu
wspólnotowego na okres 2021 – 2027

Projekt miał na celu podniesienie stanu wiedzy studentów kierunku ,,Administracja” w
zakresie przygotowywania, składania, przeprowadzenia i rozliczenie działań projektowych w
nadchodzącym okresie programowania 2027″.

Czytaj dalej

Podlaskie-ojczyzna ojczyzn

Projekt polegał na tym, że za pomocą kamery 360 stopni zostanie zfilmowanych na
zasadzie tzw. „street view” 50 najcenniejszych ze względu na religię, kulturę i historię miejsc
województwa podlaskiego.

Czytaj dalej

Digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego

Celem projektu było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz
udostępnianie i uniemożliwienie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów
polaryzacyjnych, edukacyjnych i naukowych – stworzenie ok. 30 archiwów należących do
instytucji kościelnych różnych wyznań (bez dyskryminacji żadnego z nich), jak również
muzeów, itp.

Czytaj dalej

REWERS czyli stworzenie interaktywnych kursów pomagających
studentom w odnalezieniu się na lokalnym rynku pracy

Działanie polegające na założeniu koła studenckiego na UWM oddział w Ełku,
wspierającego rozwój umiejętności poprzez nabycie nowych kompetencji przez grupę
studentów i doktorantów oraz stworzeniu platformy edukacyjnej.

Czytaj dalej

Fundacja na fotografii

Poniżej znadją Państwo inforamcje z życia fundacji

Nasi partnerzy

W ramach realizowanych projektów nawiązaliśmy współpracę z wieloma podmiotami

Fundacja Moje Podl@sie to ludzie!

Sukces działalności fundacji jest uzależniony od zasobów ludzkich oraz rozwijania sieci współpracy z innymi organizacjami.

Napisz do nas!

Napisz do nas!